سر فصل دروس رشته مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

چارت دروس ارشد مدیریت مالی

گرایش‌ها

رشته «مدیریت مالی» فاقد گرایش می باشد ولی «رشته مالی» که از سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است شامل گرایشهای ۱- مهندسی مالی و مدیریت ریسک ، ۲-بانکداری ، ۳-بیمه ، ۴-مستغلات، ۵-حقوق مالی و ۶-تامین مالی وسرمایه گذاری در نفت و گاز می باشد.

 

واحدهای درسی «رشته مدیریت مالی» در مقطع کارشناسی ارشد :

 

این رشته شامل ۳۲ واحد درسی است که ۴ واحد آن پایان نامه می باشد. تمامی دروس دو واحدی است.

درسهای این رشته شامل تئوریهای مدیریت پیشرفته، اقتصاد مدیریت، بررسی موارد خاص در مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، سازمانهای پولی و مالی، سیمنار مالی، مدیریت مالی پیشرفته ، حسابداری مدیریت، بازار پول و سرمایه، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، سیستمهای اطلاعات مدیریت، پژوهش عملیاتی پیشرفته می باشد.
«رشته مالی» و گرایش های آن :

جمع تعداد واحدهای درسی این رشته ۳۲ واحد بوده که ۶ واحد از آن مربوط به پایان نامه می باشد.

 

دروس پایه (۱۶ واحد مشترک برای تمام گرایش ها)

نام درس تعداد واحد
تئوریهای سازمان و مدیریت با رویکرد اسلامی ۲
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ۲
بازارها و نهادهای مالی ۲
مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ۲
مهندسی مالی و مدیریت ریسک ۲
مدیریت مالی پیشرفته ۲
اقتصادسنجی مالی ۲
مدل سازی مالی ۲

 

دروس اختیاری :

دانشجو موظف به انتخاب دو درس (۴واحد) از بین دروس زیر است :

نام درس تعداد واحد
مدیریت مالی بین المللی ۲
سرمایه گذاریهای جایگزین ۲
مدلسازی مالی پیشرفته ۲
علوم و ریاضیات اکچوئری ۲
سرمایه گذاری در مستغلات ۲
مالی رفتاری ۲
حقوق قراردادها ۲
حقوق مالیه عمومی ۲
قتصاد انرژی ۲
مدیریت مالی استراتزیک ۲
تأمین مالی پروژه ها ۲
روش ها و مدل های ارزشیابی سرمایه گذاری ها ۲
تجزیه و تحلیل و مدیریت فعال پرتفوی سهام ۲

 

 

دروس تخصصی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک      

نام درس تعداد واحد
ابزارهای مالی اسلامی ۲
مهندسی مالی پیشرفته ۲
فرایندهای تصادفی در مالی ۲

 

دروس تخصصی گرایش بانکداری

نام درس تعداد واحد
مدیریت بانک و بانکداری اسلامی ۲
مدیریت ریسک در بانک ها ۲
بانکداری بین المللی ۲

 

دروس تخصصی گرایش بیمه

نام درس تعداد واحد
بیمه اسلامی ۲
قراردادهای بیمه پیشرفته ۲
بیمه های اتکایی ۲

 

 

دروس تخصصی گرایش مستغلات

نام درس تعداد واحد
روشهای اسلامی تأمین مالی مسکن ۲
ارزشیابی مستغلات ۲
صندوق های سرمایه گذاری مستغلات ۲

 

دروس تخصصی گرایش حقوق مالی

نام درس تعداد واحد
مبانی حقوق مالی ۲
حقوق و مقررات بازارهای سرمایه اسلامی و بین الملل ۲
حقوق و مقررات بانکداری اسلامی و بین الملل ۲

 

دروس تخصصی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت وگاز

نام درس تعداد واحد
تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز ۲
مدیریت ریسک انرژی ۲
حقوق نفت و گاز ۲

>>> توجه <<<

برای مشاوره کنکور ارشد مدیریت مالی سال ۹۷ کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.