ضمانت ها در قرارداد های انتقال فناوری

ضمانت ها در قراردادهای انتقال فناوری - روزبه قوی پنجه دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت - رتبه برترها

ضمانت ها در قراردادهای انتقال فناوری –  دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی ۹۴ –  دانشگاه علم و صنعت

ضمانت ها در قراردادهای انتقال فناوری

این ارائه در ابتدا انتقال فناوری را معرفی میکند

کلیت ارائه :

ضوابط عام حاکم بر قراردادهای انتقال دانش فنی

تعهدات منتقل کننده دانش فنی

تعهدات انتقال گیرنده دانش فنی

ضمانت نامه، موارد تخلف و تضمین خسارات

مسئولیت در قبال کالا و تضمین خسارات

بهسازی و اختراعات

بازرسی و اطلاع

رازداری و محرمانه نگاه داشتن

و

فسخ و خاتمه قرارداد

فرمت ارائه : پاورپوینت ( B-nazanin )

تعداد اسلاید : ۱۴

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانش فنی ممکن است در شکل غیر ملموس آن مبادله گردد. برای ارائه مثالی در این زمینه می توان به مهندسی از شرکت منتقل کننده تکنولوژی اشاره نمود که در حال توضیح مسائل فنی به مهندس دیگری از شرکت انتقال گیرنده است

 

نوشته شده در