شناسایی و مدیریت عوامل ذینفع در طرح

stakeholder1

stakeholder2

stakeholder3

شناسایی و مدیریت عوامل ذینفع در طرح – دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی ۹۴ – دانشگاه علم و صنعت

چکیده مطالب :

تعریف ذینفعان در طرح

مهارت های لازم برای مدیر طرح در ارتباط با ذینفعان

شناسایی ذینفعان

نقشه ذینفع

ماتریس راهبردهای کلی ذینفعان

برنامه ریزی مشارکت ذینفعان

و…

 

فرمت پاورپوینت

تعداد اسلاید ۲۰

 

قیمت ۶۲۰۰ تومان

 

ذینفع فرد یا گروهی از افراد است که نفعی در طرح دارد و می تواند بر فرایندها یا پیامدهای طرح تاثیر گذارد یا از ان ها تاثیر پذیرد یا با طرح تعامل خواهدند داشت.

نوشته شده در