انتقال تکنولوژی ( TT )

انتقال تکنولوژی - روزبه قوی پنجه دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه علم و صنعت - رتبه برترها

انتقال تکنولوژی –  دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی ۹۴ – دانشگاه علم و صنعت

انتقال تکنولوژی - رتبه برترها

این ارائه در ابتدا به برسی تاریخپه ی تکنولوژی میپردازد

کلیت ارائه :

انتقال تکنولوژی

عوامل تاثیرگذار بر ميزان يادگيري تكنولوژي

کانالهاي انتقال تكنولوژي

عوامل موفقيت انتقال تكنولوژي به كشورهاي درحال توسعه

انتقال تکنولوژی در ایران

فرایند انتقال تکنولوژی

نمونه هایی از شکل های انتقال تکنولوژی و ….

+ معرفی و تحلیل شرکت پوشاک تردلس

فرمت پاورپوینت ( B-nazanin )

تعداد اسلاید : ۱۸

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

انتقال تکنولوژي فرایند پیچیده و دشواري است و بدون مطالعه و بررسی لازم نه تنها مفید نیست بلکه ممکن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف تکنولوژي ملی هم بیانجامد

نوشته شده در