کارنامه ارشد مدیریت مالی ۹۶ به همراه تحلیل

نمونه کارنامه ارشد مدیریت مالی 96

با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها

با کارنامه ارشد مدیریت مالی ۹۶ و تحلیل ان و مقایسه با کارنامه ارشد مدیریت مالی ۹۵ در خدمت شما هستیم . شمارو به دیدن کارنامه و در ادامه تحلیل ان دعوت میکنیم

دانلود بروز ترین جزوه حسابداری مالی و صنعتی  کلیک کنید

رتبه زبان تئوری مدیریت مدیریت اسلامی ریاضی و آمار اقتصاد مدیریت مالی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک حسابداری معدل موثر
۱ ۰ ۰ ۰ ۶۸٫۳۳ ۸۵٫۹۶ ۱۰۰ ۷۸٫۵۷ ۷۵٫۵۶ ۱۷٫۷۵
۲ ۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۵۶٫۶۷ ۹۴٫۷۴ ۷۱٫۷۹ ۸۵٫۷۱ ۷۵٫۵۶ ۲۰
۳ ۰ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۸۰٫۷ ۱۰۰ ۷۶٫۱۹ ۶۸٫۸۹ ۱۸٫۴۳
۴ ۳۶٫۶۷ ۰ ۱۵٫۵۶ ۴۵ ۷۱٫۹۳ ۶۹٫۲۳ ۶۹٫۰۵ ۷۸٫۵۷ ۱۷٫۳۵
۵ ۲۰ ۴۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۳۸٫۳۳ ۸۰٫۷۰ ۵۸٫۹۷ ۶۱٫۹۰ ۶۸٫۸۹ ۱۶٫۳۰
۶ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۷۱٫۹۳ ۶۹٫۲۳ ۷۳٫۸۱ ۶۶٫۶۷ ۱۶٫۲۵
۱۱ ۰ ۰ ۹ ۶۰ ۸۱ ۸۲ ۳۸ ۵۳ ۱۴٫۶۸
۱۵ ۶٫۶۷ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۱٫۶۷ ۷۱٫۹۳ ۶۴٫۱ ۳۸٫۱ ۹۳٫۳۳ ۱۸٫۳۵
۱۶ ۰ ۰ ۸٫۸۹ ۳۵ ۶۱٫۴۰ ۳۸٫۴۶ ۶۹٫۰۵ ۷۱٫۱۱ ۲۰
۱۷ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۳۸٫۳۳ ۸۰٫۷۰ ۳۵٫۹۰ ۶۱٫۹۰ ۶۲٫۲۲ ۱۷٫۸۵
۱۸ ۳۶٫۶۷ ۰ ۸٫۸۹ ۵۶٫۶۷ ۵۴٫۴ ۵۸٫۹۷ ۶۱٫۹ ۵۵٫۵۶ ۱۳٫۴۳
۱۹ ۰ ۰ ۰ ۶۸٫۳۳ ۷۱٫۹۳ ۷۶٫۹۲ ۳۳٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۱۶٫۲۵
۲۳ ۱۲٫۲۲ ۰ ۰ ۴۳٫۳۳ ۵۴٫۳۹ ۷۴٫۳۶ ۳۰٫۹۵ ۳۸٫۸۹ ۱۶٫۱۸
۳۲ ۰ ۰ ۲٫۲ ۳۵ ۵۶٫۱۴ ۳۵٫۹۰ ۵۷٫۱۴ ۵۹٫۵۲ ۱۸٫۸۹
۳۴ ۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۷۷٫۱۹ ۴۸٫۷۲ ۳۸٫۱ ۶۴٫۲۹ ۱۹٫۰۵
۳۶ ۰ ۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۶۴٫۹۱ ۷۴٫۳۶ ۴۲٫۸۶ ۳۳٫۳۳ ۱۹٫۸۰
۵۲ ۰ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۳۲ ۷۱٫۷۹ ۲۶٫۱۹ ۸۰٫۹۵ ۱۶٫۵
۵۵ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۲۰ ۷۱٫۹۳ ۴۳٫۵۹ ۴۷٫۶۲ ۴۰ ۱۵٫۹۱
۸۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵ ۷۸٫۹۵ ۴۶٫۱۵ ۱۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۱۷٫۶۱
۹۰ ۰ ۳٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳۶٫۸۴ ۴۶٫۱۵ ۴۷٫۶۲ ۷۸٫۵۷ ۱۳٫۱۴
۹۸ ۳٫۳۳ ۰ ۸٫۸۹ ۶۰ ۴۳٫۸۶ ۶۱٫۵۴ ۳۰٫۹۵ ۱۱٫۱۱ ۱۸٫۱۶

 

تحلیل :

بالاترین درصد های کنکور ارشد مدیریت مالی ۹۶  :

زبان انگلیسی : مشترکا رتبه ی ۴ و ۱۸ با ۳۶٫۶۷ % ( درصد اول سال ۹۵ : ۴۵٫۵۶ % )

مدیریت اسلامی :  رتبه ی ۶ با ۳۳٫۳۳ % ( درصد اول سال ۹۵ : ۷۷٫۷۸% )

تئوری مدیریت :  رتبه ی ۵ با ۴۳٫۳۳ % ( درصد اول سال ۹۵ :   ۳۷٫۷۸ % )

ریاضی و امار :  مشترکا رتبه ی ۱ و ۱۹ با ۶۸٫۳۳ % ( درصد اول سال ۹۵ :  ۹۳٫۳۳% )

اقتصاد : رتبه ی ۲ با ۹۴٫۷۴ % ( درصد اول سال ۹۵ : ۷۵ % )

مدیریت مالی : مشترکا رتبه ی ۱ و ۳ با ۱۰۰ % ( درصد اول سال ۹۵ : ۷۳٫۳۳ % )

ریسک و سرمایه گذاری : رتبه ی ۲ با ۸۵٫۷۱ % ( درصد اول سال ۹۵ :  ۸۶٫۶۷ % )

حسابداری مالی و صنعتی : رتبه ی ۱۵ با ۹۳٫۳۳ % ( درصد اول سال ۹۵ : ۸۴٫۴۴ % )

میانگین درصد های رتبه های برتر ( رتبه های زیر ۱۰۰ ) در کنکور ارشد مدیریت مالی ۹۶  :

برای اوردن رتبه ی زیر ۱۰۰ در کنکور میبایست درصد شما روی نوار مرزی  رتبه های زیر ۱۰۰ باشد  . درصد بالای میانگین حتی ۱% باعث تراز مثبت و درصد پایین از میانگین  باعث تراز منفی میشود

زبان انگلیسی : ۵٫۵۰ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۱۱٫۴۱% )

مدیریت اسلامی : ۱۰٫۳۷ % ( میانگین درصد سال ۹۵ : ۲۹٫۸۶% )

تئوری مدیریت : ۲٫۲۲ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۹٫۳۵% )

ریاضی و امار : ۳۹٫۵۲ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۵۱٫۷۷ % )

اقتصاد : ۷۳٫۵۳ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۵۶٫۳۹ % )

مدیریت مالی : ۶۳٫۲۴ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۳۹٫۵۶ % )

ریسک و سرمایه گذاری : ۴۸٫۷۴ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۶۵٫۷۸% )

حسابداری مالی و صنعتی : ۶۱٫۲۹ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۵۴٫۹۰ % )

میانگین وزنی این درصد ها : ۴۴٫۵۱ % ( میانگین وزنی درصدهای سال ۹۵ :  ۴۴٫۴۵ % )

شخص فرضی با زدن این درصد ها در کنکور ارشد مدیریت مالی ۹۶ رتبه ی زیر ۱۰۰ میاورد . در کنکور کمتر شخصی پیدا میشود که بتواند تمام دروس را بالای درصد میانگین بزند معمولا افراد در چند درس قوی هستند و بقیه دروس را با این درصد ها جبران میکنند . در کنکور ارشد مدیریت مالی سال ۹۶ هیچ کس نتوانست تمام دروس را بالای میاگین درصد بزند

** عادت سفید گذاشتن دروس در کنکور ارشد مدیریت مالی  **

هیچکس منکر تاثیر بسیار بالای سه درس تخصصی مدیریت مالی ( مدیریت مالیریسکحسابداری ) با ضریب ۴ و بعد از اون درس اقتصاد و امار و ریاضی با ضریب  ۳ نیست که باید اولویت مطالعه هم به همین صورت باشه . اما اکثر  داوطلبان سه درس  تئوری مدیریت و مدیریت اسلامی و زبان انگلیسی را نادیده میگیرند و  سفید میگذارند و تراز منفی کسب میکنند

همینطور که میبینید میانگین درس تئوری مدیرت ۲٫۲۲% ( معادل کمتر از یک سوال صحیح از ۳۰ سوال ! ) – میانگین درس زبان ۵٫۵۰% ( معادل کمتر از دو تست صحیح از ۳۰ سوال ! ) میباشد

داوطلبانی که در دروس تخصصی مدیریت مالی و دو درس اقتصاد و ریاضی خیلی قوی نیستن و یا اینکه تمام دروس رو به طور کامل مطالعه کردن میتونن با مطالعه ی سطحی و روزنامه وار دو درس زبان و تئوری مدیریت مزیت رقابتی برای خود ایجاد کنن . در این دو درس داوطلبان نیاز نیست که منابع اصلی و با جزئیات رو مطالعه کنند . نگاه کردن به سوالات کنکور چند سال گذشته و جزوات خلاصه کفایت میکند . به طور مثال جزوه ی ۲۹۹ صفحه ای تئوری مدیریت رتبه برترها با ۸۰ % سوالات ( ۲۴ تست از ۳۰ تست ) کنکور ارشد مدیریت ۹۶  تطالبق داشت و از یک صفحه ی جزوه ۳ تست معادل ۱۰% طرح شد ! ( صفحه ی ۲۹۷ جزوه )

میانگین درصد و تراز :

اگر شما جز نفراتی باشد که با فاصله ,  درصدی بالاتر از میانگین زده باشید تراز خیلی بالایی کسب خواهید کرد . در کنکور ارشد مدیریت مالی معمولا دروس غیر تخصصی ( زبان – تئوری مدیریت – مدیریت اسلامی – اقتصاد – ریاضی و امار ) در مقایسه با سه درس تخصصی دست کم گرفته میشود . در این مقایسه میبینیم که این دروس به ظاهر کم اثر , تاثیر زیادی در جا به جا کردن رتبه ایفا میکنند :

میانگین وزنی درصد رتبه ۵ در دروس غیر تخصصی : ۴۴٫۷۵ % – میانگین وزنی درصد دروس تخصصی : ۶۳٫۲۵ % – میانگین کلی : ۵۴ % 

میانگین وزنی درصد رتبه ۱۵ در دروس غیر تخصصی : ۲۴٫۳۳ % – میانگین وزنی درصد دروس تخصصی : ۶۵٫۱۷ % – میانگین کلی : ۴۴٫۷۵ %

میانگین وزنی کلی رتبه ۱  : ۶۱٫۶۴ %

میانگین وزنی کلی رتبه ۳۲ : ۳۶٫۹۹ %

میانگین وزنی کلی رتبه ۸۰ : ۳۳٫۶۰ %

 

البته از تاثیر و تراز معدل هم نمیتوان غافل شد . این تحلیل بدون در نظر گرفتن معدل انجام شد

کپی با ذکر منبع بلامانع است

>>> توجه <<<

برای مشاوره کنکور ارشد مدیریت مالی سال ۹۷ کلیک کنید

 

 

2 thoughts on “کارنامه ارشد مدیریت مالی ۹۶ به همراه تحلیل

  1. با سلام و احترام
    فکر نکنم بالاترین درصد زبان که زدید ۳۷ درست باشد.
    درصد زبان من در مجموعه مدیریت ۸۳ شد.
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.