کارنامه ارشد مدیریت مالی ۹۶ به همراه تحلیل

نمونه کارنامه ارشد مدیریت مالی 96

با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها

با کارنامه ارشد مدیریت مالی ۹۶ و تحلیل ان و مقایسه با کارنامه ارشد مدیریت مالی ۹۵ در خدمت شما هستیم . شمارو به دیدن کارنامه و در ادامه تحلیل ان دعوت میکنیم

دانلود بروز ترین جزوه حسابداری مالی و صنعتی  کلیک کنید

رتبه زبان تئوری مدیریت مدیریت اسلامی ریاضی و آمار اقتصاد مدیریت مالی مدیریت سرمایه گذاری و ریسک حسابداری معدل موثر
۱ ۰ ۰ ۰ ۶۸٫۳۳ ۸۵٫۹۶ ۱۰۰ ۷۸٫۵۷ ۷۵٫۵۶ ۱۷٫۷۵
۲ ۰ ۰ ۱۵٫۵۶ ۵۶٫۶۷ ۹۴٫۷۴ ۷۱٫۷۹ ۸۵٫۷۱ ۷۵٫۵۶ ۲۰
۳ ۰ ۰ ۰ ۴۸٫۳۳ ۸۰٫۷ ۱۰۰ ۷۶٫۱۹ ۶۸٫۸۹ ۱۸٫۴۳
۴ ۳۶٫۶۷ ۰ ۱۵٫۵۶ ۴۵ ۷۱٫۹۳ ۶۹٫۲۳ ۶۹٫۰۵ ۷۸٫۵۷ ۱۷٫۳۵
۵ ۲۰ ۴۳٫۳۳ ۲۶٫۶۷ ۳۸٫۳۳ ۸۰٫۷۰ ۵۸٫۹۷ ۶۱٫۹۰ ۶۸٫۸۹ ۱۶٫۳۰
۶ ۰ ۰ ۳۳٫۳۳ ۴۱٫۶۷ ۷۱٫۹۳ ۶۹٫۲۳ ۷۳٫۸۱ ۶۶٫۶۷ ۱۶٫۲۵
۱۱ ۰ ۰ ۹ ۶۰ ۸۱ ۸۲ ۳۸ ۵۳ ۱۴٫۶۸
۱۵ ۶٫۶۷ ۰ ۱۳٫۳۳ ۱۱٫۶۷ ۷۱٫۹۳ ۶۴٫۱ ۳۸٫۱ ۹۳٫۳۳ ۱۸٫۳۵
۱۶ ۰ ۰ ۸٫۸۹ ۳۵ ۶۱٫۴۰ ۳۸٫۴۶ ۶۹٫۰۵ ۷۱٫۱۱ ۲۰
۱۷ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۳۸٫۳۳ ۸۰٫۷۰ ۳۵٫۹۰ ۶۱٫۹۰ ۶۲٫۲۲ ۱۷٫۸۵
۱۸ ۳۶٫۶۷ ۰ ۸٫۸۹ ۵۶٫۶۷ ۵۴٫۴ ۵۸٫۹۷ ۶۱٫۹ ۵۵٫۵۶ ۱۳٫۴۳
۱۹ ۰ ۰ ۰ ۶۸٫۳۳ ۷۱٫۹۳ ۷۶٫۹۲ ۳۳٫۳۳ ۵۷٫۷۸ ۱۶٫۲۵
۲۳ ۱۲٫۲۲ ۰ ۰ ۴۳٫۳۳ ۵۴٫۳۹ ۷۴٫۳۶ ۳۰٫۹۵ ۳۸٫۸۹ ۱۶٫۱۸
۳۲ ۰ ۰ ۲٫۲ ۳۵ ۵۶٫۱۴ ۳۵٫۹۰ ۵۷٫۱۴ ۵۹٫۵۲ ۱۸٫۸۹
۳۴ ۰ ۰ ۲۲٫۲۲ ۰ ۷۷٫۱۹ ۴۸٫۷۲ ۳۸٫۱ ۶۴٫۲۹ ۱۹٫۰۵
۳۶ ۰ ۰ ۰ ۲۸٫۳۳ ۶۴٫۹۱ ۷۴٫۳۶ ۴۲٫۸۶ ۳۳٫۳۳ ۱۹٫۸۰
۵۲ ۰ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۲۶٫۳۲ ۷۱٫۷۹ ۲۶٫۱۹ ۸۰٫۹۵ ۱۶٫۵
۵۵ ۰ ۰ ۲۶٫۶۷ ۲۰ ۷۱٫۹۳ ۴۳٫۵۹ ۴۷٫۶۲ ۴۰ ۱۵٫۹۱
۸۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵ ۷۸٫۹۵ ۴۶٫۱۵ ۱۶٫۶۷ ۵۳٫۳۳ ۱۷٫۶۱
۹۰ ۰ ۳٫۳۳ ۰ ۱۳٫۳۳ ۳۶٫۸۴ ۴۶٫۱۵ ۴۷٫۶۲ ۷۸٫۵۷ ۱۳٫۱۴
۹۸ ۳٫۳۳ ۰ ۸٫۸۹ ۶۰ ۴۳٫۸۶ ۶۱٫۵۴ ۳۰٫۹۵ ۱۱٫۱۱ ۱۸٫۱۶

 

تحلیل :

بالاترین درصد های کنکور ارشد مدیریت مالی ۹۶  :

زبان انگلیسی : مشترکا رتبه ی ۴ و ۱۸ با ۳۶٫۶۷ % ( درصد اول سال ۹۵ : ۴۵٫۵۶ % )

مدیریت اسلامی :  رتبه ی ۶ با ۳۳٫۳۳ % ( درصد اول سال ۹۵ : ۷۷٫۷۸% )

تئوری مدیریت :  رتبه ی ۵ با ۴۳٫۳۳ % ( درصد اول سال ۹۵ :   ۳۷٫۷۸ % )

ریاضی و امار :  مشترکا رتبه ی ۱ و ۱۹ با ۶۸٫۳۳ % ( درصد اول سال ۹۵ :  ۹۳٫۳۳% )

اقتصاد : رتبه ی ۲ با ۹۴٫۷۴ % ( درصد اول سال ۹۵ : ۷۵ % )

مدیریت مالی : مشترکا رتبه ی ۱ و ۳ با ۱۰۰ % ( درصد اول سال ۹۵ : ۷۳٫۳۳ % )

ریسک و سرمایه گذاری : رتبه ی ۲ با ۸۵٫۷۱ % ( درصد اول سال ۹۵ :  ۸۶٫۶۷ % )

حسابداری مالی و صنعتی : رتبه ی ۱۵ با ۹۳٫۳۳ % ( درصد اول سال ۹۵ : ۸۴٫۴۴ % )

میانگین درصد های رتبه های برتر ( رتبه های زیر ۱۰۰ ) در کنکور ارشد مدیریت مالی ۹۶  :

برای اوردن رتبه ی زیر ۱۰۰ در کنکور میبایست درصد شما روی نوار مرزی  رتبه های زیر ۱۰۰ باشد  . درصد بالای میانگین حتی ۱% باعث تراز مثبت و درصد پایین از میانگین  باعث تراز منفی میشود

زبان انگلیسی : ۵٫۵۰ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۱۱٫۴۱% )

مدیریت اسلامی : ۱۰٫۳۷ % ( میانگین درصد سال ۹۵ : ۲۹٫۸۶% )

تئوری مدیریت : ۲٫۲۲ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۹٫۳۵% )

ریاضی و امار : ۳۹٫۵۲ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۵۱٫۷۷ % )

اقتصاد : ۷۳٫۵۳ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۵۶٫۳۹ % )

مدیریت مالی : ۶۳٫۲۴ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۳۹٫۵۶ % )

ریسک و سرمایه گذاری : ۴۸٫۷۴ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۶۵٫۷۸% )

حسابداری مالی و صنعتی : ۶۱٫۲۹ % ( میانگین درصد سال ۹۵ :  ۵۴٫۹۰ % )

میانگین وزنی این درصد ها : ۴۴٫۵۱ % ( میانگین وزنی درصدهای سال ۹۵ :  ۴۴٫۴۵ % )

شخص فرضی با زدن این درصد ها در کنکور ارشد مدیریت مالی ۹۶ رتبه ی زیر ۱۰۰ میاورد . در کنکور کمتر شخصی پیدا میشود که بتواند تمام دروس را بالای درصد میانگین بزند معمولا افراد در چند درس قوی هستند و بقیه دروس را با این درصد ها جبران میکنند . در کنکور ارشد مدیریت مالی سال ۹۶ هیچ کس نتوانست تمام دروس را بالای میاگین درصد بزند

** عادت سفید گذاشتن دروس در کنکور ارشد مدیریت مالی  **

هیچکس منکر تاثیر بسیار بالای سه درس تخصصی مدیریت مالی ( مدیریت مالیریسکحسابداری ) با ضریب ۴ و بعد از اون درس اقتصاد و امار و ریاضی با ضریب  ۳ نیست که باید اولویت مطالعه هم به همین صورت باشه . اما اکثر  داوطلبان سه درس  تئوری مدیریت و مدیریت اسلامی و زبان انگلیسی را نادیده میگیرند و  سفید میگذارند و تراز منفی کسب میکنند

همینطور که میبینید میانگین درس تئوری مدیرت ۲٫۲۲% ( معادل کمتر از یک سوال صحیح از ۳۰ سوال ! ) – میانگین درس زبان ۵٫۵۰% ( معادل کمتر از دو تست صحیح از ۳۰ سوال ! ) میباشد

داوطلبانی که در دروس تخصصی مدیریت مالی و دو درس اقتصاد و ریاضی خیلی قوی نیستن و یا اینکه تمام دروس رو به طور کامل مطالعه کردن میتونن با مطالعه ی سطحی و روزنامه وار دو درس زبان و تئوری مدیریت مزیت رقابتی برای خود ایجاد کنن . در این دو درس داوطلبان نیاز نیست که منابع اصلی و با جزئیات رو مطالعه کنند . نگاه کردن به سوالات کنکور چند سال گذشته و جزوات خلاصه کفایت میکند . به طور مثال جزوه ی ۲۹۹ صفحه ای تئوری مدیریت رتبه برترها با ۸۰ % سوالات ( ۲۴ تست از ۳۰ تست ) کنکور ارشد مدیریت ۹۶  تطالبق داشت و از یک صفحه ی جزوه ۳ تست معادل ۱۰% طرح شد ! ( صفحه ی ۲۹۷ جزوه )

میانگین درصد و تراز :

اگر شما جز نفراتی باشد که با فاصله ,  درصدی بالاتر از میانگین زده باشید تراز خیلی بالایی کسب خواهید کرد . در کنکور ارشد مدیریت مالی معمولا دروس غیر تخصصی ( زبان – تئوری مدیریت – مدیریت اسلامی – اقتصاد – ریاضی و امار ) در مقایسه با سه درس تخصصی دست کم گرفته میشود . در این مقایسه میبینیم که این دروس به ظاهر کم اثر , تاثیر زیادی در جا به جا کردن رتبه ایفا میکنند :

میانگین وزنی درصد رتبه ۵ در دروس غیر تخصصی : ۴۴٫۷۵ % – میانگین وزنی درصد دروس تخصصی : ۶۳٫۲۵ % – میانگین کلی : ۵۴ % 

میانگین وزنی درصد رتبه ۱۵ در دروس غیر تخصصی : ۲۴٫۳۳ % – میانگین وزنی درصد دروس تخصصی : ۶۵٫۱۷ % – میانگین کلی : ۴۴٫۷۵ %

میانگین وزنی کلی رتبه ۱  : ۶۱٫۶۴ %

میانگین وزنی کلی رتبه ۳۲ : ۳۶٫۹۹ %

میانگین وزنی کلی رتبه ۸۰ : ۳۳٫۶۰ %

 

البته از تاثیر و تراز معدل هم نمیتوان غافل شد . این تحلیل بدون در نظر گرفتن معدل انجام شد

کپی با ذکر منبع بلامانع است

>>> توجه <<<

برای مشاوره کنکور ارشد مدیریت مالی سال ۹۷ کلیک کنید

 

 

2 دیدگاه در “کارنامه ارشد مدیریت مالی ۹۶ به همراه تحلیل

  1. با سلام و احترام
    فکر نکنم بالاترین درصد زبان که زدید ۳۷ درست باشد.
    درصد زبان من در مجموعه مدیریت ۸۳ شد.
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *