پاسخنامه سوالات درس مدیریت اسلامی کنکور دکتری مدیریت ۹۸

پاسخنامه مدیریت اسلامی کنکور مدیریت 98

با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها

با پاسخنامه ی درس “اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام” در کنکور دکتری مدیریت ۹۸ در خدمت شما هستیم .مفتخریم که اعلام کنیم جزوه و تست مدیریت اسلامی رتبه برترها ۸ تست از ۱۲ تست کنکور را پوشش داد. به بیان دیگر این جزوه کم حجم پاسخگوی بیش از ۶۷ درصد سوالات این کنکور بود. در ادامه پاسخ سوالات همراه با ارجاع به صفحات جزوه آورده شده است.

 

 1. در مبانی برنامه ریزی مدیریت اسلامی “احکام حکومتی” به مثابه چه نوع برنامه ای همتا سازی می شود؟

۱) برنامه های اجرایی و سازمانی                                                 2)برنامه های استراتژیک

۳) برنامه های تاکتیکی                                                             4) برنامه های عملیاتی

جواب گزینه ۳- ص ۲۹ جزوه در نمودار

 1. بر اساس آیات و روایات مطرح شده در موضوع سازمان شناسی از منظر اسلام “مدینه فاضله” و “امت وسطا” به ترتیب با کدام گزینه قرابت معنایی دارند؟

۱)سازمان کارآمد، سازمان آخرت گرا                                                 2) سازمان آخرت گرا، حیات طیبه

۳) حیات طیبه، سازمان کارآمد                                                          4) سازمان توحیدی، سازمان آخرت گرا

جواب گزینه ۱- ص ۱۲ جزوه

 1. آیه ۱۳۹ سوره مبارکه آل عمران ” ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین” و سستی مکنید و اندوهگین مباشید که شما برترید اگر مومن باشید. بیانگر کدام روش مدیریت استرس است؟

۱) تقویت قلب سلیم                                                                     2) تمرکز ذهنی بر داشته ها

۳) تاکید بر مرکز کنترل درونی                                                        3) تاکید بر مرکز کنترل بیرونی

جواب گزینه ۲

 1. مفهوم شناختن یا شناسانیدن چیزی به طریق آثار اشاره به کدام روش معرفت شناسی دارد؟

۱) حکمت                                     2)مجادله                         3)استقرا                    4)موعظه

جواب گزینه ۴-ص ۲۲ جزوه داخل جدول

 1. هدفدار بودن، هدایتگری، عبرت آموزی، بیان سنت های الهی و حقیقی بودن مشخصه های کدام شیوه آموزشی و توسعه منابع انسانی قرآن کریم است؟

۱)تمثیل                            2)موردکاوی                            3)داستان گویی                4)استعاره

جواب گزینه ۳

 1. کدام مفهوم در سبک رهبری ناصحانه مطرح می شود؟

۱) مدیریت بی منت                                                              2)رابطه ابوت و بنوت

۳)ساختار ایدئولوژیک                                                           4)مراقبه و محاسبه ملت

جواب گزینه ۴- صفحه ۹۸ جزوه داخل جدول

 1. حضرت امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر چه نوع مدیریتی را در مقوله و سبک مدیریت مراوده ای مهم تلقی می کند؟

۱) مدیریت اعتدالی             2)رهبری خدمتگزار                      3)مدیریت بی منت            4)مدیریت صبورانه

جواب گزینه ۳- صفحه ۱۰۰ جزوه داخل جدول

 1. از دیدگاه امام صادق (ع) کدام ویژگی فرمانروا منجر به ایجاد وحدت میان خواص و عوام می گردد؟

۱) احسان و انصاف                                                               2)انتخاب نیک مردان برای امور مردم

۳)تامین مرزها و رسیدگی به شکایات                                             4) مهربانی و بخشندگی

جواب گزینه ۱

 1. این فرمایش امام علی (ع) که “پس آرزوهای سپاهیان را براور و همواره از انان تمجید نموده و کارهای مهمی را که انجام داده اند برشمار” بیانگر کدام سطح نیازها در سازمان آخرت گرا است؟

۱)عقلایی                                2)مدنی                                         3)الهی                   4)طبیعی

جواب گزینه ۲-ص ۶۳ جزوه

 1. فرمایش حضرت علی (ع) درباره علل سقوط دولت ها یعنی مقدم داشتن فرومایگان و موخر داشتن فرزانگان به چه باز می گردد؟

۱)فقدان نظام شایسته سالاری                                                                2)شخصیت نامطلوب مدیر

۳)توجه به امور جزئی                                                                       4)مدیریت غیر ارزشی

جواب گزینه ۱-ص ۴ جزوه

 1. بالاترین روشی که در مدیریت اسلامی می تواند تبیین مسائل جهان بینی را برعهده گیرد کدام است؟

۱) روش نقلی                2) شهود عارفانه                         3)روش عقلی                      4)شواهد روایی

جواب گزینه ۲- صفحه ۲۳ جزوه

۴۴٫کدام اصل برای تدوین برنامه ها و اجرای ان ها در سطوح فردی و سازمانی نشانگر” روحیه تقدیرگرایی” است؟

۱) همسویی                          2) انعطاف                   3)پیش بینی                  4) مشیت

جواب گزینه ۴- صفحه ۲۷ جزوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.