پاسخنامه سوالات درس تئوری مدیریت کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار ۹۶

پاسخنامه سوالات درس تئوری مدیریت کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ۹۶

با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها

با پاسخنامه ی درس تئوری مدیریت کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب کار ۹۶ ( مدیریت اجرایی و مدیریت شهری ) در خدمت شما هستیم . سوالات امسال نسبت به سال های قبل مفهومی تر بود و احتیاج بود که داوطلبان با تمرکز بیشتری به سوالات پاسخ بدن . خوشحالیم که اعلام کنیم جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها ( نسخه ی کامل ۲۹۹ صفحه ای ) و تست های تالیفی ۲۸ تست از ۳۵ تست این درس رو پوشش دادن ( معادل ۸۰ % ) . ممنون از داوطلبانی که به ما اعتماد کردن و جزوه رو خریداری کردن و نتیجه ی اعتماد خودشون به مارو گرفتن . در ادامه با پاسخ سوالات و ارجاع به صفحات جزوه با ما همراه باشید

 

۱ : نقاط مرجع استراتژیک صنعت کدام است ؟

 

) نیازهای سرمایه ای – میزان نواوری در محصولات

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۲ :  این نظریه که سازمان ها مکان هایی برای وضع روابط قدرت سرکوب بی خردی و تحریف ارتباطات هستند متعلق به کدام مکتب سازمانی هست ؟

 

) فرانوگراها

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۳ : در کدام استراتژی از برنامه ریزی رسمی استفاده ی وسیعی میشود و بر کارایی هزینه تاکید میگردد ؟

 

) تدافعی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۱۳ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۴ : در نظریه ی  بوم شناسی جمعیت سازمانی سازمان های انتخاب نشده از طریق کدام سازوکار کنار گذاشته میشوند ؟

 

) مواجهه با فقر منابع

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۶۳ جزوه تئوری مدیریت رتبه برتبرها

 

۵ : جلوگیری از مطرح شدن برخی از موضوعات در محافل تصمیم گیری سازمانی اشاره به کدام استراتژی استفاده از قدرت درون سازمان دارد ؟

 

) کنترل معیارهای تصمیم گیری

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۶ و ۲۷ جزوه  تئوری مدیریت رتبه برترها  ( سوال تحلیلیست )

 

۶ : زمانی که میان زیر دستان امکان تماس های اسان وجود ندارد کدام نقش مدیریتی از اهمیت بیشتری برخوردار است ؟

 

) اشاعه کننده

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۶ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها ( سوال تحلیلیست – ۳ نقش اطلاعاتی مدیر : پایش کننده اطلاعات – سخنگو – اشاعه کننده ی اطلاعات )

 

۷ : روشی برای برنامه ریزی که بر پیشبینی ناگوارترین حالت ممکن و امادگی برای مواجهه با ان تاکید دارد چه نام دارد و جز کدام رویکرد برنامه ریزی به شمار میرود ؟

 

) روش تحریک امیز – رویکرد اقتضایی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۹۸ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۸ : مساله جانشینی مدیریتی در کدام نوع رهبری برای سازمان ها دغدغه افرین است ؟

 

) کاریزماتیک

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۴۲ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها ( سوال تحلیلیست  – با خواندن ویژگی های سبک های مختلف رهبری در صفحه ی ۲۴۲ و ۲۴۳ جزوه  متوجه میشوید که رهبر کاریزماتیک دارای ویژگی های ذاتی و شخصیتیست , بر خلاف دیگر سبک های رهبری که قابل یادگیریست ! )

 

۹  : برای حل مسائل پیچیده ساختار گروه باید با کدام سازوکار شکل گیرد ؟

 

) تفکیک عمودی زیاد

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی  ۲۷۹ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۱۰ : تغییر ساختار سازمان برای مدیریت در کدام  مورد اثربخش است ؟

 

) کاهش روحیه و افزایش ترک خدمت

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۱۱ : برای ایجاد تعارض در سازمان کدام شیوه مناسب تر است ؟

 

) تغییر دادن ساختار از طریق افزایش تفکیک افقی

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۱۲ : کدام مکتب در پی یافتن چند راه حل مناسب برای حل مسائل سازمانی و مدیریتی است ؟

 

) اقتضایی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۵۵ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۱۳ : بر اساس طبقه بندی پارسونز احزاب سیاسی دارای کدام کارکرد اجتماعی هستند ؟

 

) یکپارچه سازی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۲ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۱۴ : همدلی به کدام شایستگی مدیر مربوط میشود ؟

 

) اگاهی اجتماعی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی  ۲۹ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۱۵ : تسلط بخش میانی در سازمان به شکل گیری کدان ساختار منجر میشود ؟

 

) بخشی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۹۶ و ۲۹۷ جزوه ی تئوری مدیریت رتبه برترها – همچنین پاسخ تشریحی تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مبانی و سازمان دکتر رضائیان )

 

۱۶ : کدام مورد جز عوامل میانجی در هدف گذاری است ؟

 

) هدایت

 

ارجاع به جزوه : پاسخ تشریحی تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مبانی و سازمان دکتر رضائیان )

 

۱۷ : مدیر برای تحقق هدف کارایی و بهره وری باید کدام نقش را ایفا کند ؟

 

) محرک تولید و خدمت

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۱۸ : کدام ساختار سازماتی در سازمان هایی که برنامه های کوتاه مدت و موقت دارند قابل استفاده است ؟

 

) ماتریسی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۹۰ و ۲۹۱ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها – همچنین پاسخ تشریحی تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مبانی و سازمان دکتر رضائیان )

 

۱۹ : کدام ساز و کار نقش ماندگار تری در صیانت ار فرهنگ سازمانی دارند ؟

 

) جامعه پذیری کارکنان

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۴۷ و ۱۴۹ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها  ( سوال تحلیلیست )

 

۲۰ : وقتی در ارزشیابی عملکرد مدیری قدری اتلاف منابع وجود دارد . اثربخشی و کارایی وی چگونه محاسبه میشود ؟

 

) مدیری اثربخش ولی ناکارامد

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۷۲ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها – همچنین پاسخ تشریحی تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مبانی و سازمان دکتر رضائیان )

 

۲۱ : در مکتب برنامه ریزی استراتژیک شکل گیری استراتژی به عنوان چه فرایندی لحاظ میشود ؟

) رسمی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۱۰ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۲۲ : اینکه نتایج حاصا از برنامه ریزی باید به وسیله ی ذینفعان درک و پذیرفته شود بیانگر کدام اصل برنامه ریزی است ؟

 

) اگاه سازی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۸۹ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۲۳ : در کدام مدل تصمیم گیری استراتژی انطباقی مدنظر قرار میگیرد ؟

 

) کنکاش ترکیبی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۲۶ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها  ( مدل پویش مختلط )

 

۲۴ : محیط مناسب با استراتژی تحلیل گیری کدام است ؟

 

) تغییرات نسبتا متوسط

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۱۳ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها – همچنین پاسخ تشریحی تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مبانی و سازمان دکتر رضائیان )

 

۲۵ :  درکدام سبک رهبری  رهبر هدف های سازمان را برای زیردستان مشخص میکند و به انها اعتماد میدهد تا به هدف های مذکور نائل شوند ؟

 

) توفیق گرا

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۴۲ و ۲۴۳ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۲۶  : کدام نوع تفکر ذهن به طور عمیق با یک مساله درگیر میشود به تجسم و واضح سازی ان میپردازد و به منظور تنظیم کردن نتیجه ی تفکر یا دریافت مفاهیم جدید مبادرت به جرح و تعدیل ان میکند ؟

 

) خلاق

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۳۵ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها – همچنین پاسخ تشریحی تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مبانی و سازمان دکتر رضائیان )

 

۲۷ : در کدام استعاره سازمان به مثابه یک اثر هنری و حاصل خلاقیت و تفکر نظری مطرح است ؟

 

) پرده ی نقاشی

 

ارجاع به جزوه :  پاسخ تشریحی تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مدیریت عمومی الوانی )

 

۲۸ : تعهدی که مبتنی بر ارزش نهادن به سازمان است و کارمند در زندگی سازمان سهیم میشود و قصد ماندن در سازمان را دارد . به کدام بعد تعهد سازمانی اشاره دارد ؟

 

) مستمر

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۸۹ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۲۹ : مدیر در نقش ابداعی در چهارچوب کدام خرده سیستم فعالیت میکند ؟

 

) اطلاعاتی – تصمیم گیری

 

ارجاع به جزوه :  پاسخ تشریحی تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مبانی و سازمان دکتر رضائیان )

 

۳۰ : درکدام برنامه ریزی بر کارهایی تمرکز میشود که سازمان در حال حاضر انجام میدهد و تلاش میشود تا انها به بهترین صورت انجام پذیرد ؟

 

) از داخل به خارج

 

ارجاع به جزوه : پاسخ تشریحی تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مبانی و سازمان دکتر رضائیان )

 

۳۱ : از کدام شاخص برای ارزیابی کار یا میزان کسب هدف استفاده میشود ؟

 

) اثربخشی عملکرد

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۷۲ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها – همچنین پاسخ تشریحی تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مبانی و سازمان دکتر رضائیان )

 

 

۳۲ :  بر اساس نظریه ی نیازهای انسانی مازلو کدام اصل فقط در نیازهای سطح پایین صدق میکند ؟

 

) اصل کمبود

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی  ۱۷۵ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۳۳ : کدام نوع ساختار اصول کنترل متمرکز را تعدیل نموده و برای سروکار داشتن با محیط نسبتا ایستا و وظایف پیچیده مناسب

 است ؟

 

) بروکراسی حرفه ای

 

ارجاع به جزوه : پاسخ تشریحی تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مبانی و سازمان دکتر رضائیان )

 

۳۴ : اینکه چرا من سخت تر کار کنم . اشاره به کدام علل طفره رفتن اجتماعی دارد ؟

 

) عدم انگیزش به دلیل پاداش مشترک

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۳۵ : دسترسی به اطلاعات و طرح ریزی های سازمانی به ترتیب وسایل کدام مدل های اثربخشی هستند ؟

 

) فرایند داخلی – هدف عقلایی

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

با تشکر رتبه برترها …

صفحه ی ورود به جزوه ی تئوری مدیریت : کلیک کنید

صفحه ی ورود به تست های تالیفی تئوری مدیریت : کلیک کنید

>>> توجه <<<

برای مشاوره کنکور ارشد مدیریت سال ۹۷ کلیک کنید

3 thoughts on “پاسخنامه سوالات درس تئوری مدیریت کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار ۹۶

  1. برخی از سوالات ارجاع بی خود به جروه دادین.اگر ایطور باشه ک کل سوالات رو میشه تو جزوات و سایر کتابای کنکوری پیدا کرد. مثلا سوال ۴ ک گفتین در جزوه م نگشتم نبود. حیف که باز گول تبلیغات خوردم مثل سال قبل و جزوات تیوری مدیریت پورشفیع

    1. سوالات درس تئوری مدبریت چند سال هست که به صورت مفهومی مطرح میشه . شما با دانسته هایی که دارید باید تحلیل کنید یعنی جواب دقیق رو تو هیچ کتابی پیدا نمیکنید . بعضی از سوالات هم عین متن . اگه درصد رتبه های برتر کنکور ۹۴ به قبل و نگاه کنید میبینید که درصد های بالای ۸۰ و بعضا ۱۰۰ خیلی زیاد بود . اما از ۹۴ به اینطرف منابع جدید اضافه شد و سوالا اکثرا مفهومی طرح میشه که هرکسی حفظ کرده نتونه بزنه و عین متن کتاب نیست دقیقا، و درصد ها افت کرد . این سوال هم مفهومیه ، در هر صورت این سوال رو چک میکنیم دوباره و در زیر همین کامنت توضیح میدیم .

      1. تست شماره ۴ : صفحه ی ۶۳ جزوه ی تئوری مدیریت رتبه برترها که در مورد تئوری بوم شناختی جمعیت توضیح داده شده تو بند سوم گفته شده که منابع محیطی را ذخیره میکنند . از طرفی شما از همین سه خط توضیح متوجه میشید که این نظریه در مورد منابع محیطی و نیاز و سازمان هایی که باگ بازار رو پر میکنند صحبت میکنه . حالا گزینه های این تست : الف ) مواجه با فقر منابع – ب ) کاهش فروش محصولات و خدمات – ج ) تعلیق کارکنان – د ) گزینه ی الف و ب . میبینین که گزینه ب و ج هیچ ربطی به مفهوم نظریه ی بوم شناختی جمعیت نداره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.