پاسخنامه سوالات درس تئوری مدیریت کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت ۹۶

پاسخنامه تشریحی تئوری مدیریت کنکور ارشد مدیریت 96

با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها

با پاسخنامه ی درس تئوری مدیریت کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت  ۹۶ در خدمت شما هستیم .خوشحالیم که اعلام کنیم جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها ( نسخه ی کامل ۲۹۹ صفحه ای ) و تست های تالیفی ۲۴ تست از ۳۰ تست این درس رو پوشش دادن ( معادل ۸۰ % ) . ممنون از داوطلبانی که به ما اعتماد کردن و جزوه رو خریداری کردن و نتیجه ی اعتماد خودشون به مارو گرفتن . در ادامه با پاسخ سوالات و ارجاع به صفحات جزوه با ما همراه باشید

۱ : وقتی تصمیم گیرنده، احتمال رخداد حوادث را بر مبنای مقایسه با رویدادهای دیگر برآورد مینماید، دچار کدام خطای تصمیم گیری شده است ؟

 

) بازنمایی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۳۱ جزوه ی تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۲ :  کدام مورد مکانیزم اصلی هماهنگی در بوروکراسی حرفه ای است ؟

 

) استاندارد سازی مهارت ها

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۹۷ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۳ :  وظایف فرهنگ سازمانی چیست ؟

 

) هویت سازمانی , تعهد و مسئولیت جمعی , ثبات سیستم اجتماعی , تقویت حس همکاری به جای رقابت , معنی بخشی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۷۷ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۴ : حیطه نظارت مدیران عالی حداکثر باید چند نفر باشد ؟

 

) ۷

 

ارحاع به جزوه : ندارد

 

۵ : در فرهنگ مشارکتی هدف سازمان چیست ؟

 

) بقای گروه

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۶ : نظریه “محرک-پاسخ” با کدام استعاره سازمان همخوانی دارد ؟

 

) ماشین

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۷ : اولین و بارزترین منبع قدرت در یک سازمان کدام است ؟

 

) اقتدار رسمی

 

ارحاع به جزوه : صفحه ی ۲۲ و صفحه ی ۲۲۲ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها و همچنین صفحه ی ۴۲ ( کاراترین و عقلایی ترین وسیله برای جلب اطاعت اعضای سازمان چیست ؟ اختیار عقلایی-قانونی )

 

۸ : میزان وضوح جایگاه رهبر در الگوی ارتباطی ستاره ای و زنجیره ای، به ترتیب چگونه است ؟

 

) بارز – بارز

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۱۰ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها ( داخل تصویر )

 

۹ :  در کدام مکتب فکری تفکر استراتژیک، بر ذاتی و غیر اکتسابی بودن حالت ها و فرایندهای ذهنی (شهود، قضاوت، حکمت، تجربه و بینش) تامید می شود ؟

 

) کارافرینانه

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۱۰ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها ( تحلیلی )

 

۱۰ : حیطه نظارت در کدام تکنولوژی متوسط به بالاست ؟

 

) هنری

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۱۱ : رشد از طریق هدایت در مراحل تکامل سازمان، منشاء کدام بحران خواهد بود ؟

 

) استقلال

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۱۲ : کدام نظریه مدعی است رفتار رهبری زمانی برای پیروان قابل قبول است که باعث رضایت و انگیزش آنها شود؟

 

) مسیر – هدف

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۳۰ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۱۳ : مدیر بر اساس کدام معیار می تواند سبک های تعارضی خود را انتخاب کند ؟

 

) توجه به نظرات گروه مخالف و تاکید بر نظرات خود

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۰۱ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها ( تحلیلی ) 

 

۱۴ : زمانی که موضوعات اخلاقی به عنوان عنصری بیرونی تلقی می شوند و برای فعالیت های سازمانی جنبه محدود کنندگی دارند، سازمان در کدام سطح منطق اخلاقی قرار دارد ؟

 

) پیش قراردادی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۷۹ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۱۵ :  کانون تمرکز مطالعه فرانوگرایی_پست مدرنیست در مطالعات سازمان کدام است ؟

 

) نظریه ها و نظریه پردازان سازمان

 

ارجاع به جزوه :  صفحه ی ۶۲ سری اول تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مبانی سازمان دکتر رضائیات )  همچنین صفحه ی ۵۹ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها ( پست مدرنیست به تجزیه و تحلیل های سازمانی اشاره دارد )

 

 ۱۶ :  در کدام فرهنگ سازمانی، کارکنان در مقابل سطح عملکرد مسخصی پاسخگو هستند و سازمان در ازای آن، پاداش های مشخصی به آنان ارائه میکند ؟

 

) ماموریت

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۷۷ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها ( تحلیلی )

 

۱۷ : در مدل تعارض-بقاء، متغیرهای میانجی کدام اند ؟

 

) تغییر و انطباق

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۱۸ : مبنای اساسی کدام نظریه این است که افراد بتوانند جهان را به صورت عقلانی بنگرند و سازمان را به عنوان یک سیستم مورد بررسی قرار دهند ؟

 

) سازمان مدرنیست

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۵۹ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۱۹ :  در کدام سیستم مدیریتی، تلاش بر این است که هدف های فردی و سازمانی تلفیق شده و کوشش های گروهی به ثمر برسند ؟

 

) مدیریت بر مبنای هدف

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۹۲ و ۹۳ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها و صفحه ی ۵۲ سری دوم تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مبانی سازمان دکتر رضائیان )

 

۲۰ :  هدف کدام رهیافت، متمرکز شدن بر شناسایی کارکردها و فعالیت های کارآفرینان و تبیین ماهیت کارآفرینی است ؟

 

) فراگردی ( رفتاری )

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۷ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۲۱ :  در کدام نوع کنترل، بر مبنای پیش بینی نتایج عملیات، برنامه های اصلاحی مناسبی قبل از اجرا تنظیم می گردد ؟

 

) اینده نگر

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۴۶ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها و سوال ۱۸۲ سری دوم  تست های تالیفی ۴ کتاب ( کتاب مبانی سازمان دکتر رضائیان )

 

۲۲ : کدام نظریه، تئوری تکامل داروین را در کانون و محور تجزیه و تحلیل سازمان قرار می دهد ؟

 

) بوم شناسی جمعیت

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۲۳ : واگرایی و همگرایی در سیستم های باز به عنوان مولفه های کدام یک از ویژگی های سیستم محسوب می شوند ؟

 

) همپایانی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۵۳ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۲۴ :  بر اساس پژوهش “وودوارد” در تکنولوژی فرایندی، ساختار چگونه است ؟

 

) انعطاف پذیری ساختاری و فعالیت گروهی بیشتر

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۸۶ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۲۵ :  نظریه “چندلر” حاوی چه پیامی است ؟

 

) استراتژی ساختار را تحت تاثیر قرار میدهد

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۹۴ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها ( تحلیلی – ساختار سازمانی چند بخش یا M  شکل چندلر )

 

۲۶ : بخش کلیدی سازمان در ساختار ادهوکراسی چیست ؟

 

) ستاد پشتیبانی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۹۷ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۲۷ : آنچه موجب توفیق سازمان های یاد گیرنده می شود چیست ؟

 

) ارمان مشترک

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۹۴ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها ( تحلیلی )

 

۲۸ : ساخت سازمانی بلند در چه شرایطی ایجاد می شود ؟

 

) کارکنان , تنبل و غیر اعتماد تلقی شوند

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۸۰ و ۲۸۱ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها  و صفحه ی ۶۰ سری دوم تست های تالیفی ۴ کتاب ( تحلیلی – وقتی کنترل و نظارت بر زیردستان شدید و مستمر باشد یعنی سازمان اعتماد به توانایی کارکنان ندارد )

 

۲۹ : در ارتباطات غیر سیستمی، زمانی که یک فرد خبری را به عده ای می دهد و آنها نیز آن را به عده ای دیگر می دهند، الگوی ارتباطی چه نامیده می شود ؟

 

) خوشه ای

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۱۱ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۳۰ : زمانی که اندازه سازمان بزرگ بوده، محیط ساده و تکنولوژی مورد استفاده تکراری است، چه ساختاری توصیه می شود ؟

 

) ماشینی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۹۶ و ۲۹۷ و ۲۸۶ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها (تحلیلی ساده )

 

نکته ی جالب :

۳ تست ( ۱۰% ) از جدول صفحه ی ۲۹۷ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها طرح شد !

 

با تشکر رتبه برترها …

صفحه ی ورود به جزوه ی تئوری مدیریت : کلیک کنید

صفحه ی ورود به تست های تالیفی تئوری مدیریت : کلیک کنید

>>> توجه <<<

برای مشاوره کنکور ارشد مدیریت سال ۹۷ کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.