پاسخنامه سوالات درس دانش مسائل روز کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار ۹۶

پاسخنامه درس دانش مسائل روز

با سلام خدمت همرهان سایت رتبه برترها

با پاسخنامه ی درس دانش مسائل روز کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۶ در خدمت شما هستیم . همانطور که در پست معرفی منابع پیشنهادی مجموعه مدیریت کسب و کار گقته بودیم , جزوه ی تئوری مدیریت + دانش مسائل روز سایت برای  تست های کنکور این درس کافی هستند . این دو جزوه ۱۸ تست از ۲۵ تست این درس در کنکور ارشد ۹۶ رو پوشش دادند . معادل ۷۲%

 

۱ : کدام سازمان بازوی نظارتی قوه ی مجریه در بر بروکراسی هست ؟

 

) سازمان برنامه بودجه !!!

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۲ : مقیاس اقتصادی و دسترسی به کانال توضیع و محصول متمایز جز کدام مولفه  در ۵ نیروی رقابتی است ؟

 

 ) موانع ورود به صنعت

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۱۲ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها ( این سوال کمی تحلیلی است )

 

۳ : کدام ابزار برنامه ریزی اطلاعات را در قالب نمودار به صورت زنده و فهم پذیر و تفسیر اسان به مدیریت منتقل میکند ؟

 

) داشبورد های عملکرد کسب و کار

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۹۸ و ۹۹ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۴ : جایی  که دو یا چند سازمان در منابع و فعالیت های یکدیگر سهیم میشوند تا استراتژی مشترکی را دنبال نمایند از چه روشی استفاده نموده اند ؟

 

 ) ائتلاف استراتژیک

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۱۳ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۵ : در کشورهایی که دارای فرهنگ ریسک پذیری هستند ویژگی های سازمان و مدیریت چگونه است ؟

 

 ) ساختار دهی زیاد به فعالیت ها  و جزئی نگری بیشتر

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۸۸ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۶  :  در کشورهایی همجون استرالیا  المان امریکا کانادا  که افراد برا ی سنت ها و گذشته ارزش قائلند چه نوع فرهنگی حاکم است ؟

 

 ) کوتاه مدت نگری

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۷ : ارتباط بین کدام عناصر باعث شکل گیری زنجیره ی کارافرینی میشود ؟

 

 )  خلاقیت – نواوری – کارافرینی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی  ۱۳۲ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۸ : کدام مفهوم به سازمان کمک میکند تا ضمن درک مناسب ار نیازهای فعلی مشتریان نیازهای بالقوه ی انهارا پیشبینی کند ؟

 

 ) مدیریت روابط با مشتری

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۶۷ و ۲۶۸ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۹ : تغییرات در تقاضای محصول که در طول زمان رخ میدهد را چه مینامند ؟

 

 )  چرخه ی حیات محصول

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۲۶۴ و ۲۶۵ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۱۰ : کسب و کار های خودگردانی  که در درون چهارچوب های یک سازمان فعالیت میکنند ولی دارای هویت مستقل خط تولید و بازار ورقبای خودشون هستند چه نامیده میشوند ؟

 

 )  واحد های کسب و کار استراتژیک

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۱۰ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۱۱ : گروهی از مدیران  و کارکنان میان وظیفه ای که برای درک عمیق مباحث جاری  و مسائل روز کسب و کار خاص با ارائه پیشنهادات کاربردی همکاری میکنند را چه مینامند ؟

 

) تیم های هوشمند

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۹۸ جزوه تئوری مدیریت رتبه برترها

 

۱۲ : مدیرعامل اتحادیه های تعاونی به چه مدت انتخاب میشوند ؟

 

) یک سال

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

توضیحات : این سوال مربوط به قانون شرکت های تعاونی است . این قانون برای اولین بار است که در کنکور استفاده شده است . پاسخ به شرح زیر است :

ماده ۳۹ – اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای‌ مدت سه سال از بین اعضای شرکت با رأی مخفی انتخاب می‌شوند . مجمع عمومی همزمان با انتخاب این عده ، ۲ نفر عضو علی‌البدل نیز با همان شرایط ‌انتخاب خواهد نمود تجدید انتخاب هر یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل بلامانع است .

 

۱۳: بر پایه ی کدام اصل  بودجه باید به صورت کامل و برای همه دستگاه های دولتی شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به صورت یکجا تهیه و به مجلس قانون گذاری تقدیم میگردد ؟

 

 ) جامعیت

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۴۱ جزوه ی دانش مسائل روز رتبه برترها

 

۱۴ : درخواست وجه و تعهد بودجه به ترتیب جز وظایف کدام مرجع است ؟

 

) ذی حساب – دستگاه اجرایی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۴۴ جزوه ی دانش مسائل روز رتبه برترها

 

۱۵ : تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص و عام به ترتیب حداقل چند نفرند ؟

 

 ) سه و پنج

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۷۹ جزوه دانش مسائل روز رتبه برترها

 

۱۶ : تخصیص اعتبار از راه های کدام نوع نظارت بربودجه است ؟

 

 ) عملیاتی

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۴۴ جزوه ی دانش مسائل روز رتبه برترها

 

۱۷ : طبق کدام روش اثبات منطقی هرگاه در دو یا چند مورد فقدان عاملی عدم وجود پدیده ای را به دنبال داشته باشد میتوان گفت که ان پدیده معلول ان عامل است ؟

 

) قانون توافق منفی

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۱۸ : طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر سن استخدام رسمی برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چند سال است ؟

 

) ۴۵

 

ارجاع به جزوه :  صفحه ی ۱۴۷ جزوه دانش مسائل روز رتبه برترها

 

۱۹ : کدام نوع اعتبار اسنادی بر مبنای تقاضای مشتری و توسط بانک وی به نفع فروشنده افتتاح میشود ؟

 

) اصلی

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

۲۰ : عدم تمایل برخی از افراد نسبت به خدمت سربازی بیانگر کدام نوع تقاضاست ؟

 

) تقاضای منفی

 

ارجاغ به جزوه : ندارد

 

۲۱  : حداقل و حداکثر امتیاز جداول ارزشیابی مشاغل به ترتیب چند است ؟

 

) ۲۰۰۰ – ۶۰۰۰

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۳۷ جزوه دانش مسائل روز رتبه برترها

 

۲۲ : طبق طبقه بندی عملیاتی بودجه قبل از برنامه کدام مورد قرار میگیرد ؟

 

 ) فصل

 

ارجاع به جزوه :  صفحه ی  ۴۵ جزوه دانش مسائل روز رتبه برترها

 

همچنین :

 

در ایران تقسیمات اساسی عملیات دولت از کل به جز عبارتند از : امور ، فصل ، برنامه ، طرح یا فعالیت .

امور : مجموع چند فصل مرتبط از وظایف عمومی دولت . در این سطح عملیات به ۴ دسته تقسیم می شود .

فصل : تقسیم بندی اصلی از کوشش های سازمان یافته دولت است که خدمات مشخصی را به جامعه عرضه می کند .

برنامه : بالاترین سطح طبقه بندی کارهای اجرایی یک دستگاه برای انجام ماموریت هایی است که در داخل یک فصل به آن محول شده است .

 

فعالیت یا طرح : عبارتند از قسمتی از کارهای همگن در داخل یک برنامه که معمولا توسط یک  واحد اجرایی به منظور رسیدن به هدف ها و مقاصد برنامه صورت می گیرد

 

۲۳ : حداکثر پست های مشاور برای موسسات دولتی با گستره ی کشوری در سقف پست های مصوب چند پست تعیین میگردد ؟

 

 ) سه 

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۴۱ جزوه دانش مسائل روز رتبه برترها

 

۲۴ : کارمندان دولت با موافقت دستگاه اجرایی حداکثر میتوانند تا چه میزان از ساعت کار روزانه خود را تقلیل دهند ؟

 

 ) یک چهارم

 

ارجاع به جزوه : صفحه ی ۱۴۰ جزوه  دانش مسائل روز رتبه برترها

 

۲۵ : اگر قوانین حاکم بر تحلیل – تحلیل پذیر و نفوذ سازمانی غیر فعال باشد . کدام رویکرد پایش محیط مطرح میشود ؟

 

) شرطی

 

ارجاع به جزوه : ندارد

 

با تشکر رتبه برترها …

 

صفحه ی ورود به جزوه دانش مسائل روز : کلیک کنید

صفحه ی ورود به جزوه ی تئوری مدیریت : کلیک کنید

*** مشاوره کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ با رتبه های برتر ( کلیک کنید ) ***

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.