معرفی گرایش ها و دانشگاه های کارشناسی ارشد حقوق

کنکور ارشد حقوق

با سلام خدمت همراهان سایت رتبه برترها

در این نوشته با گرایش های مختلف مجموعه حقوق در مقطع کارشناسی ارشد آشنا شده و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در کنکور ارشد سال ۹۶ به تفکیک آورده شده و همچنین مجموع ظرفیت های سال ۹۶ در جدولی ارائه شده است .

 

روزانه نوبت دوم ( شبانه ) پیام نور غیرانتفاعی پردیس خودگردان مجموع
۱۰۰۱ نفر ۴۴۵ نفر ۹۶۴ نفر ۸۰۵ نفر ۴۴۳ نفر ۳۶۵۸

 

 

 

هر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد “مجموعه حقوق” در ۱۱ زیرگروه حائز رتبه می شود

 

کد ضریب ۱ : رشته های حقوق خصوصی ، حقوق اقتصادی ، حقوق سردفتری ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، حقوق اسناد و قراردادهای تجاری ، حقوق حمل و نقل ، فقه و حقوق اسلامی ، فقه و حقوق خصوصی ، حقوق هوایی ، حقوق پزشکی ، فقه و حقوق اقتصادی و حقوق مالی – اقتصادی
کد ضریب ۲ : رشته حقوق بین الملل
کد ضریب ۳ : رشته های حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان ، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی و فقه و حقوق جزا
کد ضریب ۴ : رشته های حقوق عمومی ، مدیریت نظارت و بازرسی ، مدیریت دادگستری ، حقوق دادرسی اداری و حقوق نفت و گاز
کد ضریب ۵ : رشته حقوق بشر
کد ضریب ۶ : رشته های حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی

کد ضریب ۷  : رشته حقوق محیط زیست

کد ضریب ۸ : رشته حقوق تجارت بین الملل

کد ضریب ۹ : رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده

کد ضریب ۱۰ : رشته حقوق ارتباطات

کد ضریب ۱۱ : رشته های حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و حقوق شرکت های تجاری

 

در ادامه ظرفیت های دانشگاه های سراسری در دو دوره روزانه و شبانه به تفکیک زیرگروه های مختلف آورده شده است .

 

 

 

مجموعه حقوق کد ضریب ۱

دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد حقوق خصوصی ۱۴  
روزانه دانشگاه اصفهان حقوق خصوصی ۱۳  
روزانه دانشگاه بوعلی سینا – همدان حقوق خصوصی ۹  
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین حقوق خصوصی ۱۴  
روزانه دانشگاه تبریز حقوق خصوصی ۸  
روزانه دانشگاه تهران حقوق خصوصی ۸  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق خصوصی ۶  
روزانه دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار حقوق خصوصی ۱۰  
روزانه دانشگاه خوارزمی حقوق خصوصی ۵ محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی – کرمانشاه حقوق خصوصی ۱۱  
روزانه دانشگاه سمنان حقوق خصوصی ۸  
روزانه دانشگاه شاهد – تهران حقوق خصوصی ۸ شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق خصوصی ۱۲  
روزانه دانشگاه شهید چمران – اهواز حقوق خصوصی ۶  
روزانه دانشگاه شیراز حقوق خصوصی ۱۵  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق خصوصی ۱۰  
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق خصوصی ۹ شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق خصوصی ۳ سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد حقوق خصوصی ۹  
روزانه دانشگاه قم حقوق خصوصی ۱۰ فقط زن
روزانه دانشگاه قم حقوق خصوصی ۱۰ فقط مرد
روزانه دانشگاه کاشان حقوق خصوصی ۳  
روزانه دانشگاه گیلان – رشت حقوق خصوصی ۱۲  
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر حقوق خصوصی ۹  
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی حقوق خصوصی ۱۰  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق اقتصادی ۸  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق اقتصادی ۱۰  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق ثبت اسناد و املاک ۶  
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق ثبت اسناد و املاک ۹ شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق ثبت اسناد و املاک ۳ سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق اسناد و قراردادهای تجاری ۹ شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق اسناد و قراردادهای تجاری ۳ سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق حمل و نقل ۹ شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق حمل و نقل ۳ سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) فقه و حقوق خصوصی ۶  
روزانه دانشگاه شهید مطهری – تهران فقه و حقوق خصوصی ۱۰ شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) فقه و حقوق اقتصادی ۶  
نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی – بروجرد حقوق خصوصی ۱۲  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان حقوق خصوصی ۵  
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا – همدان حقوق خصوصی ۴  
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین حقوق خصوصی ۲  
نوبت دوم دانشگاه تبریز حقوق خصوصی ۶  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق خصوصی ۶  
نوبت دوم دانشگاه تهران حقوق خصوصی ۸  
نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار حقوق خصوصی ۱  
نوبت دوم دانشگاه سمنان حقوق خصوصی ۴  
نوبت دوم دانشگاه شاهد – تهران حقوق خصوصی ۸ شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق خصوصی ۵  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران – اهواز حقوق خصوصی ۲  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق خصوصی ۱۰  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد حقوق خصوصی ۶  
نوبت دوم دانشگاه قم حقوق خصوصی ۵ فقط زن
نوبت دوم دانشگاه قم حقوق خصوصی ۵ فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه کاشان حقوق خصوصی ۱  
نوبت دوم دانشگاه گیلان – رشت حقوق خصوصی ۱۲  
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر حقوق خصوصی ۹  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق اقتصادی ۴  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق اقتصادی ۱۰  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق ثبت اسناد و املاک ۶  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) فقه و حقوق خصوصی ۶  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) فقه و حقوق اقتصادی ۶  

 

 

 

مجموعه حقوق کد ضریب ۲

دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تربیت مدرس حقوق بین الملل ۵  
روزانه دانشگاه تهران حقوق بین الملل ۱۰  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق بین الملل ۶  
روزانه دانشگاه خوارزمی حقوق بین الملل ۱۰ محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق بین الملل ۱۰  
روزانه دانشگاه شیراز حقوق بین الملل ۱۲  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق بین الملل ۱۰  
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق بین الملل ۹  
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق بین الملل ۳ سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه قم حقوق بین الملل ۱۰ فقط زن
روزانه دانشگاه قم حقوق بین الملل ۱۰ فقط مرد
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر حقوق بین الملل ۶  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس حقوق بین الملل ۱  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق بین الملل ۶  
نوبت دوم دانشگاه تهران حقوق بین الملل ۶  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق بین الملل ۵  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق بین الملل ۱۰  
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر حقوق بین الملل ۶

 

مجموعه حقوق کد ضریب ۳

دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
روزانه دانشگاه بوعلی سینا – همدان حقوق جزا و جرم شناسی ۹  
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین حقوق جزا و جرم شناسی ۱۴  
روزانه دانشگاه تبریز حقوق جزا و جرم شناسی ۷  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس حقوق جزا و جرم شناسی ۵  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق جزا و جرم شناسی ۶  
روزانه دانشگاه تهران حقوق جزا و جرم شناسی ۱۰  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲  
روزانه دانشگاه شهید چمران – اهواز حقوق جزا و جرم شناسی ۶  
روزانه دانشگاه شیراز حقوق جزا و جرم شناسی ۹  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق جزا و جرم شناسی ۱۰  
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق جزا و جرم شناسی ۹ شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق جزا و جرم شناسی ۳ سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد حقوق جزا و جرم شناسی ۹  
روزانه دانشگاه قم حقوق جزا و جرم شناسی ۱۰ فقط مرد
روزانه دانشگاه قم حقوق جزا و جرم شناسی ۱۰ فقط زن
روزانه دانشگاه کاشان حقوق جزا و جرم شناسی ۳ فقط زن – محل تحصیل واحد خواهران انتهای خیابان طالقانی
روزانه دانشگاه کاشان حقوق جزا و جرم شناسی ۴  
روزانه دانشگاه کردستان – سنندج حقوق جزا و جرم شناسی ۱۰  
روزانه دانشگاه گیلان – رشت حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲  
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان ۱۰  
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق کیفری اطفال و نوجوان ۹ شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق کیفری اطفال و نوجوان ۳ سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی ۶ شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی ۶ سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه دامغان فقه و حقوق جزا ۱۴  
روزانه دانشگاه شهید مطهری – تهران فقه و حقوق جزا ۱۰ شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا – همدان حقوق جزا و جرم شناسی ۳  
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین حقوق جزا و جرم شناسی ۲  
نوبت دوم دانشگاه تبریز حقوق جزا و جرم شناسی ۵  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس حقوق جزا و جرم شناسی ۲  
نوبت دوم دانشگاه تهران حقوق جزا و جرم شناسی ۱۰  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق جزا و جرم شناسی ۶  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق جزا و جرم شناسی ۵  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران – اهواز حقوق جزا و جرم شناسی ۲  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق جزا و جرم شناسی ۱۰  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد حقوق جزا و جرم شناسی ۶  
نوبت دوم دانشگاه قم حقوق جزا و جرم شناسی ۵ فقط زن
نوبت دوم دانشگاه قم حقوق جزا و جرم شناسی ۵ فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه کاشان حقوق جزا و جرم شناسی ۱ فقط زن – محل تحصیل واحد خواهران انتهای خیابان طالقانی
نوبت دوم دانشگاه کاشان حقوق جزا و جرم شناسی ۲  
نوبت دوم دانشگاه گیلان – رشت حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲  
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان ۱۰  
نوبت دوم دانشگاه دامغان فقه و حقوق جزا ۷

 

 

 

مجموعه حقوق کد ضریب ۴

دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی حقوق عمومی ۶ پذیرش با عنوان حفاظت اطلاعات – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه بوعلی سینا – همدان حقوق عمومی ۹  
روزانه دانشگاه تبریز حقوق عمومی ۷  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق عمومی ۶  
روزانه دانشگاه تهران حقوق عمومی ۱۰  
روزانه دانشگاه سمنان حقوق عمومی ۸  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق عمومی ۱۲  
روزانه دانشگاه شهید چمران – اهواز حقوق عمومی ۶  
روزانه دانشگاه شیراز حقوق عمومی ۱۲  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق عمومی ۱۰  
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق عمومی ۹ شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق عمومی ۳ سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه قم حقوق عمومی ۱۰ فقط زن
روزانه دانشگاه مازندران – بابلسر حقوق عمومی ۹  
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری مدیریت نظارت و بازرسی ۶ شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری مدیریت نظارت و بازرسی ۶ سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق دادرسی اداری ۹ شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق دادرسی اداری ۳ سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق نفت و گاز ۶  
روزانه دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز ۱۰  
روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) حقوق نفت و گاز ۸  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق نفت و گاز ۱۰  
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا – همدان حقوق عمومی ۲  
نوبت دوم دانشگاه تبریز حقوق عمومی ۵  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق عمومی ۶  
نوبت دوم دانشگاه تهران حقوق عمومی ۶  
نوبت دوم دانشگاه سمنان حقوق عمومی ۴  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق عمومی ۵  
نوبت دوم دانشگاه شهید چمران – اهواز حقوق عمومی ۲  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق عمومی ۱۰  
نوبت دوم دانشگاه مازندران – بابلسر حقوق عمومی ۹  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق نفت و گاز ۶  
نوبت دوم دانشگاه تهران حقوق نفت و گاز ۶  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق نفت و گاز ۱۰  

 

 

مجموعه حقوق کد ضریب ۵

 

دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران حقوق بشر ۱۰  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق بشر ۱۰  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق بشر ۱۰  
نوبت دوم دانشگاه تهران حقوق بشر ۶  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق بشر ۵  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق بشر ۱۰

 

 

مجموعه حقوق کد ضریب ۶

 

دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تربیت مدرس حقوق مالکیت فکری ۵  
روزانه دانشگاه تهران حقوق مالکیت فکری ۷  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق مالکیت فکری ۶  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق مالکیت فکری ۶  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق مالکیت فکری ۱۰  
روزانه دانشگاه قم حقوق مالکیت فکری ۱۰ فقط مرد
روزانه دانشگاه قم حقوق مالکیت فکری ۱۰ فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق مالکیت فکری ۶  
نوبت دوم دانشگاه تهران حقوق مالکیت فکری ۵  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق مالکیت فکری ۲  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق مالکیت فکری ۱۰  
نوبت دوم دانشگاه قم حقوق مالکیت فکری ۵ فقط زن
نوبت دوم دانشگاه قم حقوق مالکیت فکری ۵ فقط مرد

 

مجموعه حقوق کد ضریب ۷

 

دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق محیط زیست ۴  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق محیط زیست ۲  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق محیط زیست ۴ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

 

مجموعه حقوق کد ضریب ۸

دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق تجارت بین الملل ۶  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق تجارت بین الملل ۱۲  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق تجارت بین الملل ۱۰  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حقوق تجارت بین الملل ۶  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق تجارت بین الملل ۵  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق تجارت بین الملل ۱۰  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق تجارت بین الملل ۱۰ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

 

 

مجموعه حقوق کد ضریب ۹

دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) معارف اسلامی و حقوق ۱۴ گرایش حقوق خانواده – شرایط در انتهای دفترچه – فقط زن
روزانه دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق خانواده ۶  
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق خانواده ۹ شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق خانواده ۳ سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی – تهران حقوق خانواده ۵ محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

 

 

مجموعه حقوق کد ضریب ۱۰

دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق ارتباطات ۱۰  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران حقوق ارتباطات ۱۰  

 

مجموعه حقوق کد ضریب ۱۱

دوره دانشگاه رشته / گرایش اول دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی ۸  
روزانه دانشگاه شهرکرد حقوق شرکتهای تجاری ۵  
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق شرکتهای تجاری ۹ شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری حقوق شرکتهای تجاری ۳ سهمیه ویژه شاغلین قوه قضاییه – شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه تهران حقوق تجاری اقتصادی بین المللی ۵  

برای مشاوه کنکور ارشد حقوق کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.