سر فصل دروس رشته مدیریت فناورى اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل دروس مديريت فناوري اطلاعات

گرایشهای کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات :

  • کسب و کار الکترونیک
  • مدیریت منابع اطلاعاتی
  • سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
  • مدیریت دانش

 

تعداد واحد های درسی :

-دروس مشترک ۲۰واحد

-دروس تخصصی هر گرایش ۸ واحد

-پایان نامه ۴ واحد

 

 

دروس مشترک تعداد واحد
تئوریهای مدیریت پیشرفته ۲
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ۲
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته ۲
تحلیل آماری ۲
بازمهندسی فرایندهای کسب و کار ۲
برنامه ریزی منابع سازمان ۲
تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت ۲
منطق فازی و هوش مصنوعی ۲
سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی ۲
مدیریت دانش ۲
مجموع ۲۰

 

 

دروس تخصصی گرایش کسب و کار الکترونیکی تعداد واحد
کسب و کار الکترونیکی ۲
مدیریت روابط مشتری ۲
مدیریت زنجیره تامین ۲
خدمات الکترونیکی ۲
دولت الکترونیکی ۲
بازاریابی الکترونیکی ۲
مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی ۲
مجموع ۱۰

+از میان این دروس ۸ واحد به انتخاب دانشکده ارائه می گردد.

 

 

دروس تخصصی گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی تعداد واحد
داده کاوی و انبار داده ها ۲
درگاهها و دروازه ها در شبکه ۲
مدیریت منابع اطلاعات ۲
سیستم مدیریت محتوا ۲
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگوی cmmi ۲
روش شناسی پژوهش در فناوری اطلاعات ۲
معماری سازمانی ۲
مجموع ۱۰

+از میان این دروس ۸ واحد به انتخاب دانشکده ارائه می گردد.

 

 

دروس تخصصی گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته تعداد واحد
سیستمهای خبره ۲
سيستم های پشتیبانی تصمیم گیری ۲
مهندسی نرم افزار به کمک کامپیوتر ۲
روش شناسی ایجاد سیستمهای اطلاعاتی ۲
مدل سازی اطلاعات سازمان ۲
مجموع ۱۰

+از میان این دروس ۸ واحد به انتخاب دانشکده ارائه می گردد.

 

 

دروس تخصصی گرایش مدیریت دانش تعداد واحد
استراتژیهای مدیریت دانش ۲
مدیریت دانش در سازمانها ۲
فرایندهای مدیریت دانش ۲
فناوریهای مدیریت دانش ۲
مجموع ۸

 

پایان نامه ۴ واحد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.