سر فصل دروس رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی ارشد

چارت دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

تعداد کل واحدها : ۳۲ واحد
دروس مشترک : ۲۰ واحد
دروس اختصاصی : ۸ واحد
پایان نامه : ۴ واحد

 

دروس اصلی تعداد واحد
مدیریت منابع انسانی ۲
تئوری های مدیریت پیشرفته ۲
سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته ۲
تحلیل آماری ۲
بازراشناسی و مسائل بازاریابی ۲
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ۲
حسابداری مدیریت ۲
تحقیق در عملیات پیشرفته ۲
مدیریت استراتژیک پیشرفته ۲
اقتصاد مدیریت ۲
مجموع ۲۰

 

 

دروس تخصصی گرایش بازاریابی تعداد واحد
تحقیقات بازاریابی ۲
بازاریابی صنعتی ۲
رفتار مصرف کننده ۲
سمینار در مسائل بازاریابی ۲
مجموع ۸

 

 

دروس تخصصی گرایش بازاریابی بین الملل تعداد واحد
حقوق بازرگانی بین الملل ۲
مدیریت صادرات و واردات ۲
سازمانهای پولی و مالی بین المللی ۲
سمینار در مسائل بازرگانی بین المللی ۲
مجموع ۸

 

 

دروس تخصصی گرایش بازرگانی داخلی تعداد واحد
اقتصاد بازرگاني ايران ۲
بازارها و نهادهاي مالي ايران ۲
مديريت سرمايه گذاريها ۲
سمينار در بازرگاني داخلي ۲
مجموع ۸

 

 

دروس تخصصی گرایش مدیریت بیمه تعداد واحد
ريسک و بيمه ۲
بیمه اتکایی ۲
حسابداري شرکتهاي بيمه ۲
سمینار در مدریت بیمه ۲
مجموع ۸

 

 

دروس تخصصی گرایش مدیریت تحول تعداد واحد
روشهاي تحقيق در رفتار سازماني ۲
نظريه و فرايند تحول سازمان ۲
نظريه ها و فرايند ارتباطات سازماني ۲
سمينار در مسائل رفتاري ۲
مجموع ۸

 

دروس تخصصی گرایش مالی تعداد واحد
مديريت سرمايه گذاريها ۲
بازارها و نهادهاي مالي ۲
حقوق بازرگاني ۲
سمينار در مديريت مالي ۲
مجموع ۸

 

پایان نامه ۴ واحد

*** مشاوره کنکور کارشناسی ارشد ۹۷ با رتبه های برتر ( کلیک کنید ) ***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.